Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Законодавчі та нормативно-правові акти УкраїниЗакон України "Про вищу освіту"
Постанова КМУ №882 від 12.07.2004 "Питання стипендіального забезпечення"
Постанова КМУ №266 від 29.04.2015 "Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти"
Постанова КМУ №1043 від 28.12.2016 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству освіти і науки для виплати академічних стипендій"
Постанова КМУ №1045 від 28.12.2016 "Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів"
Постанова КМУ №1047 від 28.12.2016 "Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах"
Постанова КМУ №1050 від 28.12.2016 "Деякі питання стипендіального забезпечення" 
Постанова КМУ №1461 від 27.09.2000 "Про затвердження Положення про академічну стипендію Президента України для студентів Національної гірничої академії"
Постанова КМУ від 27 вересня 2000р. №1461 «Положення про академічну стипендію Президента України для студентів Національної гірничої академії»

Нормативно-правові акти університетуПравила внутрішнього трудового розпорядку Державного вищого навчального закладу«Національний гірничий університет»
Правила внутрішнього розпорядку та проживання в студентських гуртожитках Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»
Методичні рекомендації для проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності студентів Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»


© 2006-2023 Інформація про сайт