Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Навчально-науковий інститут гуманiтарних i соцiальних наук 


 

Директор Навчально-наукового інституту гуманітарних і 
соціальних наук – Грищак Сергій Вікторович, кандидат 
технічних наук, кандидат юридичних наук, професор кафедри
публічного права, заслужений працівник освіти України,
координатор академічного співробітництва з країнами Балтії


Контакти: Тел.: +38 (056) 373 07 87 

     


НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 
ГУМАНІТАРНИХ І СОЦІАЛЬНИХ НАУК 
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
"ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА" 

З 1997 року кафедра правознавства здійснює набір студентів за спеціальністю 6.030401 Правознавство. 


З 2001 року Юридичний факультет готує здобувачів за ступенями вищої освіти - бакалавр, з 2013 - магістр, з 2015 - доктор філософії за

галуззю знань 08 ПРАВО 

спеціальність 081 ПРАВО


З вересня 2018 року Юридичний факультет реформовано в Навчально-науковий інститут гуманітарних і соціальних наук, до складу якого входить п’ять кафедр:  

Соціальна антропологія 

 

034 КУЛЬТУРОЛОГІЯ  

 

035 ФІЛОЛОГІЯ

035.01 Українська мова та література 

 

052 ПОЛІТОЛОГІЯ

Політологія

Світова політика та економіка  – Програма подвійного диплома з Каунаським університетом ім. Вітовта Великого, Литва

 

081 ПРАВО

Право1 / 3
2 / 3
3 / 3
3 / 3
3 / 3
3 / 3
3 / 3
3 / 3
3 / 3

Інститут гуманітарних і соціальних наук це: 

 

висококваліфікований професорсько-викладацький склад; 

науково-дослідна діяльність; 

стажування за кордоном; 

Юридична клініка "Pro bono"; 

активне спортивне і творче студентське життя;

усі форми навчання: денна, вечірня, заочна,

подвійні дипломи з міжнародних програм.

 

Інформація для абітурієнтів

 


 

Звортній зв’язок

 

Поштова адреса:

проспект Дмитра Яворницького, 19 (10-й корпус, 3 поверх, кімната 308),

місто Дніпро,

Дніпропетровська область,

49005

 

Телефон:+380 (5637) 3 07 87

 

Електронна скринька: uf.dekanat@gmail.com

© 2006-2023 Інформація про сайт